">

Lieven De Cauter (cultuurfilosoof)

Auteur

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist. Hij doceert aan het departement Architectuur van de KU Leuven en de mediaschool RITCS. Hij publiceerde o.a. Archeologie van de kick (1995, tweede editie 2009), The Capsular Civilization (2004, ook in het Nederlands), De Oorsprongen of het boek der verbazing (2011), het compendium De Alledaagse Apocalyps. Van Nine-eleven tot de Arabische Lente (2011), Entropic Empire (2012), en recent Metamoderniteit voor beginners (2015). Hij is medesamensteller van Dat is architectuur (2001), Heterotopia and the City (2008) en Art and Activism in the Age of Globalization (2011) en ten slotte ook mede-auteur van het Klein lexicon van het managementjargon (2016).

De stad is een uitsnijding van cultuur uit de chaos en ‘ongeborgenheid’ of onherbergzaamheid van de natuur.

Functie: cultuurfilosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist

Leeftijd: 58

Woonplaats: Brussel

 

In welke stad (ter wereld) zou je het beste gedijen en waarom?
Ik kan niet kiezen. Ik weiger. Ik kies voor alle zichtbare en onzichtbare steden, maar Brussel is wel echt mijn stad geworden en ik ben er tevreden – ondanks alle onvrede.

Welk gebouw/plek/publieke ruimte roept voor jou instant jeugdherinneringen op en waarom?
Het doet me denken aan de aanhef van een gedicht dat ik onlangs schreef: “We zijn open gebloeid in stervende steden, Matteo, / met de brakke geur van de leegstand leefden we / centraal in de marge langs onze neus weg / stroomafwaarts van de stadsvlucht / in het spoor van de groten”

Aan welk architecturaal/stedenbouwkundig project in Vlaanderen en/of Brussel had je graag meegewerkt en waarom?
De sloop van de Lange Wapper door St(r)aten Generaal en Ademloos: daar sta ik paf van. Hoe twee, drie gemotiveerde activisten een gigantische machinerie tot staan kunnen brengen, en nu ook nog mee aan de oplossing van dit complexe Ring-vraagstuk gaan werken. Chapeau! In Brussel heb ik altijd mijn bescheiden steentje bijgedragen, denk ik.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief