Privacy policy en juridische info

Privacy policy

Persoonsgegevens

Het Vlaams Architectuurinstituut hecht belang aan uw privacy. Wanneer u zich registreert bij het Vlaams Architectuurinstituut, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Het Vlaams Architectuurinstituut zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze services, we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten. Het VAi behoudt het recht info al dan niet te publiceren op de website en in de nieuwsbrief.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn uitdrukkelijk verboden. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.
We doen er alles aan om fouten te vermijden, maar indien dit toch gebeurt, kan het VAi niet aansprakelijk gesteld worden.

Externe informatie

Wat betreft mogelijke links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover het VAi geen zeggenschap heeft (wat betreft de inhoud of andere kenmerken), is het VAi in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de (verbetering van de) aangeboden service
voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes.
om u te informeren over updates en producten die uitgaan van het Vlaams Architectuurinstituut.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Controle van uw privé-communicatie

Het Vlaams Architectuurinstituut behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag deze controle alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Juridische informatie

Het VAi behoudt het recht info al dan niet te publiceren op de website en in de nieuwsbrief Copyright en inhoud Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn uitdrukkelijk verboden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief