D/a: drOOmbergen

Dag van de architectuur (D/a) → Oombergen (Zottegem)

De weg naar het speelparadijs loop via drOOmbergen
Architecten: AiT architecten

Ontdek alle facetten van dit prachtige project tijdens de Dag van de architectuur op eigen tempo of laat je tijdens de Dag van de architectuur rondleiden door de architecten! Inschrijven is niet nodig, op tijd komen is dus de boodschap.

Ontdek op Dag van de architectuur de plannen en toekomstscenario’s voor de kerk, samen met andere inspirerende architectuurprojecten van AiT architecten waarin ze onderzoeken hoe we in de toekomst anders kunnen samenleven. Bewonder ook werk van kunstenaar Thijs Van der Linden (Studio ARBOR) die omgeving, architectuur en mens verbindt en AMAI die reflecteert in een grafisch werk over een utopisch Gent.

Droombergen, AiT architecten (Foto:)

De dorpsbuurt van Oombergen brengt een boeiend verhaal omtrent de ontwikkeling van een verkommerde pastorietuin naar een fantatisch speelbos voor jong en oud.

De natuurlijke tuin is publiek toegankelijk en gelegen tussen de pastorie en de Sint-Martinuskerk van Oombergen, niet ver van het natuurgebied Cotthembos. Dit kleine paradijsje werd gerealiseerd door de vele werkuren van enthousiaste buurtbewoners, allemaal overtuigd van de meerwaarde van de plek voor het dorp. Een plek van en voor de mensen. Een rustplek na het werk of een speelplek na school, jong en oud zijn welkom op deze ontmoetingsplaats. Natuurliefhebbers, wandelaars en kleuters van het nabijgelegen kleuterschooltje vinden elkaar terug tussen de inheemse boomsoorten in de groene oase.

Naast de sociale dimensie van drOOmbergen, speelt verbinding een essentiële rol in het project. Het nieuwe groene dorpsplein verbindt niet alleen kerk en pastorie, maar ook het dorpscentrum en de achterliggende bossen van Cotthem. Het plein is bovendien het startpunt van verschillende wandelroutes door Oombergen en Cotthem.

Je kan de bescherming van de pastorietuin en het kerkhof ook opvatten als een pleidooi tegen verkaveling. Een herinrichting en behoud van fauna en flora zodat er geen strategische dichttimmering van deze opening in de lintbebouwing nodig was. Dat de doorgang werd behouden en een traditionele verkaveling werd weerhouden, was van groot belang voor de initiatiefnemers. De lijn sluiten zou namelijk de afsluiting van de verbinding tussen de wegen en het achterliggende landschap betekenen. Bovendien wilt drOOmbergen niet alleen zijn historische gelaagdheid tonen maar ook ruimte bieden voor reflectie over de toekomst.

Droombergen, AiT architecten (Foto:)

EXPOSITIE
Studio Arbor, AMAI en AiTarchitecten exposeren architectuurprojecten en studies, kunstwerken en grafisch werk binnen en buiten de kerk. Het centrale thema is reflectie over omgeving, architectuur en geschiedenis binnen het kader van het veldstation TIJD.

“De mensheid is verbonden met en schatplichtig aan de veranderende tijd en ruimte, aangezien we die creëren en tegelijkertijd door hen bepaald worden. De ruimte waarin we leven is in haar betekenis en essentie niet statisch maar dynamisch.”

Studio Arbor vertrekt vanuit de fascinatie voor landschappen en bomen waarvan de textuur en de geschiedenis tot de verbeelding spreekt. Die fascinatie vertaalt zich in tekeningen, drukwerken, installaties en monumentaal werk. Al deze ontwerpen ontstaan uit een verlangen naar conversatie en confrontatie. De conservatie van vertrouwde natuurelementen en de confrontatie van die organische vormen met geometrische lijnen en opvallende kleurvlakken.

Vanuit een antropologische fascinatie wordt AiTarchitecten gedreven om ruimte te maken door en voor mensen. De menselijke dimensie is de start van het proces. Niet de zoektocht naar een nieuwe architectuurvorm primeert. AiTarchitecten ambieert een holistische aanpak en ziet iedere ingreep eerder als tijdelijk. Bij dit ‘tijdelijk’ ingrijpen houden we rekening met de context, de historiek en etniciteit. We zijn meer tranformators dan uitsluitend bouwers.

In deze tentoonstelling stelt Studio Arbor de natuur tegenover vergankelijkheid en ornamentering. AiT stelt enkele creatieve oplossingen en studies voor van diversificatie en verdichting in stedelijke en landelijke kernen. AMAI reflecteert in een grafisch werk over een utopisch Gent.

  • Droombergen, AiT architecten (Foto:)

Praktische info

Locatie

Kerk en Pastorietuin Oombergen
Oombergenstraat
9620 Oombergen (Zottegem)

Routebeschrijving

Van

10:00u

Tot

18:00u

Toegangsprijs

Gratis
Vrij toegankelijk

Activiteit

Categorie

Locatie

Datum

Routebeschrijving Meer info
Schrijf je in op onze nieuwsbrief