De kamers van de Stadsbouwmeester | Over de Kwaliteitskamer en lokaal architectuurbeleid

De Kamers van de Stadsbouwmeester → Gent

Waar het om draait in de Kwaliteitskamer van de Stadsbouwmeester? Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning adviseert een externe commissie van architecten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperten en landschapsontwerpers het Gentse college van burgemeester en schepenen over de ruimtelijke kwaliteit van architectuurprojecten. Dat gebeurt voor zowel gebouwen als publieke ruimte.

Over Kwaliteitskamers en lokaal architectuurbeleid
Gent is niet de enige stad dat met het orgaan ‘Kwaliteitskamer’ werkt voor de kwaliteitsbegeleiding en advisering van bouwprojecten. Zo bestaat in Antwerpen de Welstandscommissie en wordt in Oostende gericht het Stadsatelier gebruikt. Zowel Mechelen als Aalst hebben recent een Kwaliteitskamer opgericht en ook andere Vlaamse steden zoals Leuven of Roeselare willen een gelijkaardig format in het leven roepen.

Op woensdagochtend organiseert Team SBM van 10u tot 13u een eerste ‘Staten Generaal’ van de kwaliteitskamers met zowel de leden van zowel de Gentse Kwaliteitskamer als experten van andere kwaliteitskamers in Vlaanderen en Nederland. Op de agenda: de samenstelling, werking en aandachtspunten die een vergelijkende studie van verschillende Kwaliteitskamers aan het licht bracht. Welke adviesformules werken, welke niet? Wat zijn de mogelijke knelpunten die een succesvol architectuurbeleid in de weg kunnen staan? En wat vinden architecten en bouwheren er zelf van?

Inschrijvingen - Kwaliteitskamer

 

Praktische info

Locatie

Theaterfoyer Vooruit
Kunstencentrum Vooruit vzw
Sint-Pietersnieuwstraat 23

9000 Gent

Routebeschrijving Schrijf je hier in

Van

10:00u

Tot

13:00u

Duur

Worskhop Ochtend (3 uur)

Toegangsprijs

Gratis

Activiteit

Categorie

Locatie

Datum

Routebeschrijving Meer info
Schrijf je in op onze nieuwsbrief