Labo | De stadsbewoner: weg van water? 

Gent → Gent

Labo – Burgers in het waterbeleid
Water verbindt de stad, letterlijk. Het zijn belangrijke routes in de stad, voor alle mobiliteit, en vormen vaak een bron van ruimtelijke kwaliteit. Toch zijn de stadsbewoners niet altijd verbonden met het water in de stad. In deze inspiratiesessie buigt het collectief rond het BWMSTR-label ‘Weg van water’ zich over de vraag hoe kunnen we burgers beter betrekken bij de stedelijke wateropgaven. En welke rol kan burgerwetenschap hier in spelen? Hoe maken we de stadsbewoner opnieuw ‘weg van water’?

Descombes – L’aire nabij Geneve (Foto: Fabio Chironi)

We starten de namiddag met een aantal getuigenissen door 3 sprekers:

  • Ontwerpen voor wateropgaves met en voor iedereen door Hiltrud Potz van Atelier Groenblauw;
  • De Pacco-test: een toestel ontwikkeld door burgers die meer willen weten over het water om hen heen door Sofie Van Bruystegem van Citymine(d);
  • Is’t Proper, burgerwetenschap en waterkwaliteit in Gent door YAKU vzw (ism Reagent en GMF);
  • Klimaat-adaptieve strategieën met en voor burgers en bedrijven in Arnhem door Ronald Bos van de gemeente Arnhem.

 

Vervolgens verzamelen we alle deelnemers rond drie tafels op zoek naar nieuwe coalities, wederzijdse inspiratie en kruisbestuiving. Elke tafel kent een andere invalshoek en vertrekt vanuit een andere openingsvraag:

  • Hoe kunnen bovenlokale overheden samen met de stadsbewoners werken aan lokale wateropgaves?
  • Hoe kan citizen-science aanjager zijn van lokale waterprojecten in de stad? Wat kan de rol zijn van opkomende en bestaande technologieën zoals sensoren bij lokale kennisopbouw?
  • Hoe betrekken we de onzichtbare burger in een klimaatadaptief waterverhaal in de stad?

 

De sprekers schuiven mee aan tafel, samen met Evelien Van De Vijver. Zij vertegenwoordigt de Vlaamse Milieumaatschappij en onderzoekt hoe burgerwetenschap een rol kan spelen in het waterbeleid en lokale wateropgaves.

Met deze namiddag willen we bruggen slaan tussen burgers, organisaties, overheden en studiebureaus. Ervaringsdeskundigen vanuit verschillende invalshoeken worden samengebracht om van elkaar te leren. We hebben immers allemaal te winnen bij een gemeenschappelijke aanpak van de water-opgaves.

Praktische info

Locatie

DOK Kantine
Splitsing Koopvaardijlaan - Afrikalaan
9000 Gent

Routebeschrijving Schrijf je hier in

Van

13:30u

Tot

17:30u

Toegangsprijs

Gratis

Activiteit

Categorie

Locatie

Datum

Routebeschrijving Meer info
Schrijf je in op onze nieuwsbrief