Ruimte voor ontmoeting

Opinie

Maakt architectuur een mooiere of betere samenleving? Met het Festival van de architectuur biedt het Vlaams Architectuurinstituut het perfecte antwoord op deze vraag.

“Architectuur speelt terecht de hoofdrol, maar het festival dankt zijn unieke karakter aan alle bijrollen op het podium.”

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert al meer dan tien jaar de Dag van de architectuur. Een prachtig initiatief dat een breed en divers publiek laat kennismaken met het beste uit de Vlaamse architectuurcultuur. Maar architectuur is meer dan alleen bouwen. Hoewel de Dag van de architectuur dit niet tegenspreekt, biedt een festival meer ruimte voor alle gezichten van architectuur. Door verder te kijken dan de gevel, ontdekken we de diversiteit die deze discipline behelst. We ontmoeten de architecten en hun eigenzinnige ontwerpen die architectuur uit Vlaanderen internationaal op de kaart plaatsen en zo ook mee de uitstraling van onze Vlaamse regio bepalen. We maken kennis met de inspiratiebronnen, uitdagingen en nevenberoepen die hen beïnvloeden. Naast architecten delen ook kunstenaars, onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers hun ervaring. Tien dagen lang biedt het Vlaams Architectuurinstituut een platform voor kruisbestuiving, waar al deze actoren elkaar ontmoeten en inspireren. Architectuur speelt terecht de hoofdrol, maar het festival dankt zijn unieke karakter aan alle bijrollen op het podium.

Het Festival van de architectuur kan het best worden opgevat als een uitnodiging aan iedereen om mee na te denken over onze bebouwde omgeving. Het programma is democratisch en toegankelijk. De vele opiniemakers, kunstenaars, theatermakers en muzikanten vormen een verrassende stem in het verhaal van onze rijke architectuurcultuur. Dat studenten de gebouwen van de Dag van de architectuur selecteerden, toont het belang van de volgende generatie ontwerpers. Tijdens de Summer School kregen ook de gebruikers van architectuur een gezicht. De organisatoren stelden een origineel programma samen waarin lezingen, debatten en tentoonstellingen worden vergezeld door minder evidente activiteiten zoals voorstellingen en workshops. De combinatie van kennisoverdracht, beleving en interactie vormt de ideale mix om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde leefomgeving en kwalitatieve architectuur. Het Festival van de architectuur voedt en inspireert zijn bezoekers met nieuwe kennis, inzichten en perspectieven.

Dus maakt architectuur een betere samenleving? Wel als architectuur meer is dan alleen bouwen. Wel als het een open gesprek is waarin ontwerpers, beleidsmakers en bewoners elkaar ontmoeten. Laat het Festival van de architectuur, met een boeiend programma dat een brug slaat tussen al deze actoren, een bron van inspiratie zijn. Een aanmoediging voor iedereen om na te denken over een goed ontworpen leefomgeving en hoe we die samen kunnen vormgeven.

Geschreven door
Sven Gatz (Vlaams Minister voor Cultuur)

Belgisch politicus en huidig Vlaams Minister voor Cultuur, Jeugd, Media en Brussel

Schrijf je in op onze nieuwsbrief